Beatrix Amerhauser “Bea” [Zom 100 Zombie ni Naru made ni Shitai 100 no Koto]